Jacobskerk Winterswijk
Voorjaar/zomer 2019 restauratie toren
Educatieproject Steenhouw'n
Ruim 500 leerlingen uit groep 7/8 primair onderwijs & eerste jaar van het voortgezet onderwijs aan het werk met steen

1. Voorbereidende les op school

De voorbereidende les wordt gegeven door de eigen leerkracht, deze lesbrief is geheel uitgeschreven. Deze les zal ca. 1 uur in beslag nemen. De les dient vooraf aan het bezoek Jacobstoren/ workshop Steenhouw’n te worden gegeven. Hierdoor wordt de leerkracht optimaal betrokken. In deze voorbereidende les worden de leerlingen geënthousiasmeerd over het onderwerp en wordt ingespeeld op: wat is een monument, de geschiedenis van kerk, Slotboom Steenhouwers en het voorbereiden op de workshop Steenhouw’n. De leerlingen gaan in de voorbereidende les een ontwerp schetsen n.a.v. het beschikbare mergelblok, hierbij denkend aan: figuratief/ realistisch: er bestaat een overeenkomst met de zichtbare werkelijkheid. Abstract: een beeld zonder herkenbare voorstelling. Daarbij is compositie, lijnen, evenwicht en vooral veel kijken erg van belang.

2. Rondleiding Jacobstoren en Steenhouwer Slotboom – workshop Steenhouw’n

Rondleiding Jacobstoren

Leerlingen krijgen een rondleiding op de steiger rondom de Jacobstoren. De Jacobstoren vertelt iets over vroeger. Het geeft je oneindig veel stof tot nadenken: over de geschiedenis, over de makers en de gebruikers van nu maar ook over jezelf! Ook krijgen de leerlingen een inkijk in de restauratiewerkzaamheden aan de Jacobstoren door het bedrijf Slotboom Steenhouwers.

Rondleiding Slotboom Steenhouwers

Bij aanvang van de workshop Steenhouw’n krijgen de leerlingen een rondleiding door de werkplaats van Slotboom Steenhouwers. Hierbij krijgen de leerlingen een kijkje in het restauratieproces, waarbij historische bouwmethodes en het traditioneel vakmanschap van een steenhouwer worden gecombineerd met technieken, materialen en kennis van nu. Naast dat het materiaal, in de zagerij van de werkplaats, machinaal wordt bewerkt en er door de steenhouwers gebruik wordt gemaakt van pneumatisch (met luchtdruk) aangedreven hakgereedschap, wordt nog steeds gewerkt met hamer en beitel. Dit vraagt zowel om geduld en discipline als creativiteit van de jonge en de ervaren vakmensen in de werkplaats.

Workshop Steenhouw’n

Aan de hand van de opgedane kennis, inzichten en ervaringen worden de leerlingen uitgedaagd om middels een beeldende kunstuiting zijn of haar creatie/meesterwerk te maken. Het creatieve vermogen van de leerling wordt hierdoor uitdagend aangesproken.
De leerlingen leren het principe van steenhouw’n, het planmatig weghalen van materiaal. Het moeilijke van steenhouw’n is de omzetting van 2 naar 3 dimensionaal. De leerlingen leren de grondbeginselen van het steenhouw’n. Er wordt uitleg gegeven over het materiaal mergel. Het gebruik van gereedschap zoals hamers, beitels, grove vijlen, zagen, koperen buisjes, schuurpapier, etc. Aan het einde van de workshop gaan ze kijken of hun kunstwerk zo geworden is zoals ze ook bedacht hadden.

meester-en-gezel-st_jacobskerk-winterswijk-steenhouwn

3. Een presentatie van de gemaakte kunstwerken

Mogelijk vind er een presentatie plaats op school en/of de Jacobskerk tijdens KunstOer (onder voorbehoud).
De leerlingen gaan met hun eigen klas het meest unieke kunstwerk van hun klas uitkiezen – het Meesterwerk. Diegene mag meedoen aan de expositie in de Jacobskerk. Het doel van een presentatie/ expositie is om leerlingen te laten beleven hoe het is om een eigen gemaakt kunstwerk te exposeren en samen te gaan beschouwen. Dit aan de hand van een open vraagstelling.

Foto’s & projectenoverzicht