Haantje op de Jacobstoren kukelt niet naar beneden

WINTERSWIJK- Onder grote belangstelling en het luiden van de klokken werd vrijdagmiddag het haantje op de toren van de Jacobskerk geplaatst. Wethouder Wim Aalderink en gedeputeerde van de Provincie Peter Drenth hingen in een bakje aan een gigantisch hoge kraan en mochten smid Joost Bosman assisteren bij de bevestiging van de haan, die glansde van het goud ondanks het uitblijven van wat zonneschijn. Wethouder Aalderink ging zelfs twee keer naar boven en had nog wel een derde keer gewild, maar om nu te zeggen dat gedeputeerde Drenth kraaide van plezier toen hij boven bij het haantje kwam, is wat overdreven. Eén keer naar boven vond hij wel genoeg.

 

De weergoden werkten niet mee. Wegens de regen en de onweersdreiging kon de rondleiding van William Slotboom van Slotboom Steenhouwers over de steigers geen doorgang vinden. Erg jammer, want een toelichting op de werkzaamheden van het in Winterswijk gevestigde bedrijf Slotboom Steenhouwers was zeer welkom geweest. Het familiebedrijf is één van de vier erkende restauratiebedrijven in Nederland op het gebied van natuursteen. Met de restauratie heeft het verleden weer een toekomst. Om het bedrijf zelf ook een toekomst te geven liep er een leerlingentraject. Slotboom: “Opleiden is het behoud van je ambacht. Als je niet opleidt, ben je kansloos.”

Winterswijks Project
Willy Smit van WAM&vanDuren, spreekt er zijn waardering voor uit, dat Slotboom veel werk heeft gegund aan Winterswijkse ondernemingen. Restauratiewerk door ten Haken, smederij Bosman, Dibbets voor het voegwerk. Het meeste timmerwerk wordt door WAM&vanDuren uitgevoerd. Reinaert Vergulders komt uit Groenlo. Echter zonder subsidie van de Provincie was dit project niet mogelijk geweest. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want aanvankelijk was de subsidie voor de restauratie van de toren uitgeloot. Drenth: “En dat is dan het voordeel dat er Statenverkiezingen kwamen en alles overnieuw kon. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft 13 miljoen euro vrijgemaakt om de uitgelote projecten alsnog te kunnen subsidiëren.”

Typoscript
Naobers, vertegenwoordigers van bedrijven, van de gemeente en van de Provincie Gelderland tekenden in Hotel Stad Munster een typoscript, dat in een koperen buis in de gouden bol onder het kruis werd geplaatst
Aan gedeputeerde Drenth de eer om het typoscript aan te brengen onder het kruis, nadat het bakje voor een tweede keer omhoog was gehesen. In lijn met de nieuwe waterdichte begroting nam het nogal wat tijd in beslag om het koperen buisje waterdicht aan te draaien. De gouden bol of pijnappel kwam tijdens een derde reis naar boven en werd om het typoscript geklapt. Niet lang daarna gingen de hemelsluizen open.

Steigers opengesteld op 14 november
De restauratie is nog niet voltooid. Er is nog stucwerk en voegwerk, galmborden moeten nog worden geplaatst enzovoort. Op 16 september gaat de toren uit de steigers. Op de zaterdag ervóór is er gelegenheid tijdens de Monumentendag om de steigers te beklimmen en het restauratiewerk van nabij te bewonderen. Een maand later heeft Winterswijk zijn Jacobskerk weer in volle glorie terug.

 

Bron: Achterhoek Nieuws

 

Afbeeldingen: De Gelderlander, fotograaf Theo Kock